Spotkanie Wolontulisiów

Spotkania Wolontariuszy to niewielkie działania o ogromnym znaczeniu. Polegają na ogarnianiu bieżących spraw w DOM EQ, czasem tak prozaicznych jak prace w ogródku, inwentaryzacja biblioteczki, czy krzątanie się w kuchni. Ale to także czas zacieśniania więzi i intensywnych dyskusji o tym, co można aktywistycznie zmalować i jakie inicjatywy przeprowadzić.

Data

Cze 20 2021

Czas

15:00 - 18:00