Federacja

Znaki Równości

Kim jesteśmy?

zrzeszenie fundacji i stowarzyszeń wspierających społeczność LGBT+

zrzeszamy organizacje działające lokalnie, jak i o zasięgu ogólnopolskim

wsparcie prawne i psychologiczne dla osób LGBT+

bezpieczna przestrzeń w Krakowskim Centrum Równości DOM EQ

informacyjny periodyk Biuletyn Znaki Równości

integracja środowiska LGBT+ z lokalnym biznesem na LGBT+ Business Networking Meeting

kształtowanie, rozwój i integracja społeczności LGBT+

walka z dyskryminacją, szczególnie na tle tożsamości płciowej i seksualnej

budowa społeczeństwa otwartego, równego i różnorodnego

Od czego się wszystko zaczęło?

Od marzenia. Mieliśmy wspólny cel: stworzyć przestrzeń (dosłownie i w przenośni), która będzie kształtować i integrować lokalną społeczność LGBT+. I zapewnić aktywistom i aktywistkom  wsparcie w budowaniu świata otwartego na różnorodność.
Kraków to wyjątkowe miejsce na tęczowej mapie Polski. Na rzecz społeczności LGBT+ działa tu aż kilkanaście organizacji i nieformalnych grup. Kilka lat temu przedstawicielki i przedstawiciele części z nich połączyli siły.

Tak właśnie, 7 listopada 2016 roku, powstała Federacja Znaki Równości. Przyświecał nam wspólny cel: utworzenie Krakowskiego Centrum Równości DOM EQ. Miejsca dla osób LGBT+, naszych rodzin i przyjaciół.

Nie było to łatwe zadanie. Ale było warto! Dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego 15 czerwca 2019 swoje drzwi otworzył DOM EQ. Dla osób LGBT+ to bezpieczna strefa, a dla nas przestrzeń do realizowania misji. Stąd wspieramy naszą społeczność i budujemy świat bez uprzedzeń.

Potrzebujesz wsparcia?

Chcesz z nami pracować?

Po prostu przyjdź, zadzwoń lub napisz.

Kto za tym stoi?

Zarząd Federacji

Fundraising

Komisja Rewizyjna

Osoba koordynująca działania DOM EQ

Statut Federacji Znaki Równości