Queer

Jako osoba, która identyfikuje się jako queer pozwolę sobie dzisiaj przedstawić różne definicje tego słowa – jego wielokierunkowość, uniwersalność oraz różnolitość.

Termin ten może mieć wiele znaczeń dla różnych ludzi. Historycznie miał wydźwięk uwłaczający względem osób homoseksualnych, jednak w latach 80’ XX wieku został odebrany (reclaimed) i przeformułowany przez społeczność LGBTQIAP, by miał mniej negatywne znaczenie. Zaczęto używać go z dumą. 

Słowo queer jest obecnie używane jako termin parasolowy, obejmujący całość społeczności LGBTQ+

Queer obecnie coraz częściej jest stosowany jako określenie identyfikacji danej osoby. Stosują go osoby, które nie chcą sprecyzować swojej orientacji seksualnej, ale identyfikują się ze społecznością LGBTQ+ jako całość. Są po prostu nieheteroseksualne i/lub niecispłciowe i nie identyfikują się w pełni bądź wcale z innymi literkami akronimu. Chcą uniknąć ograniczania się do konkretnych restrykcyjnych orientacji i tożsamości oraz uprzedzeń z nimi związanymi. Również jako queer mogą się określać osoby, które po prostu płciowo się nie określają i kulturowo mają problem z identyfikacją swojej płci. Osoby queer mogą odczuwać pociąg do wszystkich tożsamości płciowych.

Najnowsze badania przeprowadzone przez zespół badaczy z Instytucji Williams na uczelni UCLA wykazały, że osoby identyfikujące się jako queer stanowią 6% osób ze społeczności LGBTQ+

47% identyfikuje się jako homoseksualne, 40% jako biseksualne, natomiast 7% jako “inne” orientacje. Queer to głównie osoby młode w wieku 18-25 lat oraz kobiety (płeć przypisana przy porodzie). Osoby identyfikujące się w ten sposób częściej są otwarte na partnerów o różnych tożsamościach płciowych. Jest to identyfikacja, która jest bardziej elastyczna, płynna, niż inne orientacje.

Należy pamiętać, że określenie queer wciąż może być uważane jako obraźliwe przez niektóre osoby, jednakże wiele osób LGBTQ+, w tym młodych, uważa je jako neutralne lub pozytywne określenie. Młodzież może chcieć stosować tę identyfikację, by uniknąć ograniczania się do konkretnych restrykcyjnych orientacji i tożsamości.

Identyfikacja queer została zakwalifikowana przez niektórych badaczy jako niemonoseksualna lub pluriseksualna w kontraście do monoseksualnych.*

Queer jest także używane jako akademickie słowo w kontekście „teorii queer” i „badań queer”. Istnieje także “sztuka queer”.

*monoseksualna orientacja – homoseksualna, heteroseksualna

*pluriseksualna orientacja – biseksualna, panseksualna, queer

Po więcej informacji na temat identyfikacji queer odsyłam do: www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf

Goldberg, S. K., Rothblum, E. D., Russell, S. T., & Meyer, I. H. (2019). Exploring the Q in LGBTQ: Demographic characteristic and sexuality of queer people in a US representative sample of sexual minorities. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity.

Powiązane wpisy

Queer

Mamy to! Federacja otrzymała grant od Fundacji im. Stefana Batorego...

DOM EQ – Twoja pierwsza wizyta

Mamy to! Federacja otrzymała grant od Fundacji im. Stefana Batorego...

Homofobia w szkole

Mamy to! Federacja otrzymała grant od Fundacji im. Stefana Batorego...