Znaki Równości

Możliwe, że o nas jeszcze nie słyszeliście. Federacja Znaki Równości jest nową organizacją non-profit, działającą na rzecz społeczności LGBTQ Skąd się wzięła? – Jakkolwiek to zabrzmi: z marzeń – odpowiada Łukasz Siemieniec, prezes Federacji. – Kilka lat temu przedstawiciele i przedstawicielki krakowskich organizacji LGBTQ doszli do wniosku, że brakuje w naszym mieście wspólnej przestrzeni, w sensie ściśle fizycznym. Miejsca, które zapewni im komfort działania, ale też wesprze w budowaniu silnej społeczności LGBTQ. Jak wspomina, pomysły na jego funkcjonowanie były różne. Raz przyjmowało postać biura coworkingowego, innym razem – biblioteki, kawiarni czy poradni prawnej. Cel pozostał jednak wspólny: to chęć integrowania naszej społeczności.

Marzenie o stworzeniu Centrum Społeczności LGBTQ udzieliło się większej liczbie organizacji. Dziś Federację tworzy osiem stowarzyszeń i fundacji działających lokalnie, ale i ogólnopolsko. Przedmiot ich działalności jest bardzo szeroki. Znajdziemy wśród nich organizacje zajmujące się kulturą, integracją, sportem, rzecznictwem, profilaktyką, wsparciem psychologicznym… Ich różnorodność, ale też staż i doświadczenie (wystarczy spojrzeć na wywiad umieszczony obok) stanowią o sile Federacji. – To pierwszy w Polsce związek zrzeszający organizacje LGBTQ – podkreśla Łukasz Siemieniec. – Unikalny jest również jej cel. Plany są ambitne, ale robimy wszystko, aby je zrealizować i spełnić oczekiwania organizacji członkowskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, z której korzystać i którą współtworzyć będzie znaczna część osób LGBTQ. 

Ze sfery marzeń przenieśmy się do sfery działań. W ostatnich miesiącach Federacja zorganizowała serię spotkań fokusowych, których celem było poznanie potrzeb lokalnej społeczności LGBTQ pod względem funkcjonowania Centrum. – Wiele wątków powtarzało się podczas naszych dyskusji – mówi Magdalena Mijas, koordynatorka badań i wiceprezes Federacji. – Uczestnicy podkreślali potrzebę stworzenia w Krakowie przyjaznego miejsca, w którym po prostu będzie można pobyć, napić się herbaty, poznać rozkład bieżących wydarzeń… A jeśli zaistnieje taka potrzeba to również porozmawiać z psychologiem, wolontariuszem albo prawnikiem. Jak wynika z przebiegu spotkań, Centrum powinno być przestrzenią otwartą nie tylko na osoby LGBTQ, ale również ich bliskich i potencjalnych sojuszników. – To istotny wątek, bo ujawnia, że do społeczności LGBTQ włączamy nie tylko osoby charakteryzujące się płciową i seksualną różnorodnością, ale również naszych bliskich i wszystkie osoby, które wspierają ideę równości – dopowiada Mijas. 

W międzyczasie Federacja przygląda się funkcjonowaniu europejskich centrów społeczności LGBTQ. Ostatnią telekonferencję odbyła z organizacją Różowe Flamingi z Lille odkrywając, że początki francuskiej inicjatywy były bardzo podobne. Tam również zaczęto od… powołania federacji! Francuzi nie tylko opowiedzieli o swoim – dwudziestoletnim już – doświadczeniu, ale przekazali uczestnikom szereg dobrych rad. – Sposób, w jaki zarządzają swoim centrum jest bardzo inspirujący – komentuje Magdalena Mijas. – Ich inkluzywność, otwartość na oddolne inicjatywy i współpracę z grupami nieformalnymi, kierowanie się zasadą konsensusu przy zarządzaniu centrum są, moim zdaniem, warte naśladowania.

Powyższym działaniom towarzyszą wydarzenia integrujące lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, prowadzone z myślą o społeczności LGBTQ. Pod nazwą LGBTQ Networking Meeting Federacja organizuje spotkania, które wzmacniają współpracę miejscowych aktywistów i aktywistek.  Promocji i rozwojowi potencjału organizacji członkowskich służą także strona internetowa znakirownosci.org.pl, pełniąca funkcję wirtualnego centrum informacji oraz niniejszy biuletyn. Ma on umożliwić bliższy kontakt z lokalną społecznością LGBTQ. Wszystkie osoby zainteresowane współpracą przy powstawaniu kolejnych numerów albo przy realizacji innych działań Federacji zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@znakirownosci.org.pl 

WYPOWIEDZ SIĘ

Federacja Znaki Równości zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej powołania centrum społeczności LGBTQ w Krakowie. 

Do wyrażenia swojej opinii zapraszamy osoby o różnorodnych tożsamościach seksualnych i płciowych – zarówno osoby transpłciowe, biseksualne, homoseksualne, aseksualne czy queer, jak również naszych heteroseksualnych sojuszników. Badanie ma na celu określenie potencjalnej grupy odbiorców naszych działań a także ich najważniejszych potrzeb, na które powinno odpowiedzieć powstające Centrum. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety pod adresem: tinyurl.com/centrumlgbtq

Powiązane wpisy

Queer

Mamy to! Federacja otrzymała grant od Fundacji im. Stefana Batorego...

DOM EQ – Twoja pierwsza wizyta

Mamy to! Federacja otrzymała grant od Fundacji im. Stefana Batorego...

Homofobia w szkole

Mamy to! Federacja otrzymała grant od Fundacji im. Stefana Batorego...